Karjera

Privatumo politika

UAB „DAIVIDA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

TURINYS

 • Bendroji informacija
 • Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
 • Duomenų subjekto teisės
 • Slapukų naudojimas
 • Socialiniai tinklai
 • Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 • Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys
 • Kontaktai

 

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB „Daivida“ internetinės svetainės https://www.rokiskiomesine.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Privatumo politikos tikslas informuoti Duomenų subjektus, apsaugoti ir ginti  jų asmeninę informaciją nuo neteisėto naudojimo.

Nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB „Daivida” juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės taikomo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Interneto svetainėje yra nuorodų į UAB „Daivida” nepriklausančias interneto svetaines. UAB „Daivida” nėra atsakinga už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

UAB „Daivida” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi;
 • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

UAB „Daivida”  gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Registracijos interneto svetainėje yra tvarkomi šie asmenų, kurie registruojasi interneto svetainėje, duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • gauti, registruoti ir apdoroti klientų užklausas;
 • pateikti gaminių kokybės dokumentaciją klientams;
 • susisiekti su užklausą pateikusiu klientu telefonu ar el. paštu dėl atsakymo į užklausoje pateiktus klausimus ar užsakymus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, bendru įmonės elektroninio pašto adresu https://www.rokiskiomesine.lt), turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos UAB „Daivida” tvarko;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs, kaip duomenų subjektas atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamiesi internetiniu puslapiu sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. 

Mūsų tinklapyje įdiegtos priemonės suteikia galimybę juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad tinklapyje apie jus būtų renkama tik anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali naudotis lankytojai, kurie nėra užsiregistravę mūsų internetinėje svetainėje. Tinklapiu galima naudotis anonimiškai, kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite tinklapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų asmeninę informaciją (pavyzdžiui pateikti užklausą ir pan.).

Tinklapis automatiškai nerenka jokių Jūsų Asmeninių duomenų. Tinklapyje naudojami Slapukai skirti užtikrinti taisyklingą tinklapio veikimą ir Jūsų naršymo patirtį, taip pat gaunamų statistinių tinklapio duomenų dėka mes galime tobulinti savo internetinę svetainę. Naršant mūsų svetainėje integruoti slapukai automatiškai renka: puslapių lankomumo rodiklius, lankytinų URL nuorodų kelią bei statistiką, tinklapio krovimosi laiką naršant, naudojamą naršyklės rūšį, naudojamą įrenginį, IP adresą, geografinę padėtį ir informaciją esančią slapukuose. Šie duomenys nėra siejami su Jūsų nurodyta Asmenine informacija. Šie duomenys archyvuojami ir naudojami tik statistinei analizei, svetainės lankytojų ir (ar) klientų srautų įvertinimui.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

SOCIALINIAI TINKLAI

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenys nėra perduodami, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

Tretiesiems asmenims informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:

 • siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą;
 • atsakant į valstybinių institucijų prašymus;
 • taip pat tais atvejais, kai dėl Jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie Jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams.

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Asmenų, pageidaujančių įsidarbinti UAB „Daivida” (toliau tekste – Valdytojas), asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, pvz.: darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „LinkedIn“), įdarbinimo agentūrų, Lietuvos darbo biržos, tiesiogiai arba elektroniniu paštu iš duomenų subjekto, kai jis atsiliepia į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus. Informaciją apie duomenų subjekto kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes Valdytojas taip pat gali gauti iš, pavyzdžiui, Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Valdytojas gali rinkti duomenis iš buvusio darbdavio prieš tai informavęs kandidatą, o iš esamo darbdavio – Valdytojas rinks informaciją tik tuo atveju, jeigu duomenų subjektas Valdytojui suteiks sutikimą. 

Duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jo gyvenimo aprašyme (CV), kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose pateiktus duomenis šiame Politikos skirsnyje numatytu tikslu Valdytojas laiko gautu, kai duomenų subjektas Valdytojui pateikia savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus. Jeigu informaciją apie duomenų subjektą Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, Valdytojas preziumuoja, kad duomenų subjektas yra gavęs visą reikiamą informaciją apie jo duomenų tvarkymą ir yra suteikęs sutikimą tvarkyti savo duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui.

Vykdydamas atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas ir vertindamas Jūsų kandidatūrą, Valdytojas tvarko toliau nurodytus asmens duomenis:


Duomenų kategorijos

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį, informacija apie kandidato išsilavinimą, informacija apie kvalifikacijos kėlimą, informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose. Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai. Duomenys apie sveikatą*. Už kandidato nuožiūra pateiktą informaciją (pvz.: gimimo data, pridėta asmens nuotrauka, pomėgiai ir kita), kuri nenurodyta aukščiau išvardintose duomenų kategorijose, atsakomybę už duomenų tvarkymą prisiima pateikęs duomenis kandidatas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas ir teisinis interesas.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol vykdome atranką į konkrečią darbo vietą (-as) ir jai pasibaigus, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus pasibaigus atrankai.

* Duomenis apie duomenų subjekto sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus Valdytojas renka ir tvarko, siekdami įvertinti duomenų subjekto darbingumą, darbo vietos atitikimą jo sveikatos būklei ir (ar) gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Duomenis apie duomenų subjekto sveikatą Valdytojas renka tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

Jeigu pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą Valdytojas nepasirinks duomenų subjekto kandidatūros ir nesudarys su juo darbo sutarties, visus atrankos tikslais surinktus asmens duomenis Valdytojas įtrauks į Bendrovės kandidatų duomenų bazę, tvarkys asmens duomenis bei esant poreikiui kreipsis į duomenų subjektą dėl dalyvavimo atrankoje, į kitas laisvas darbo vietas. 

Duomenų subjektas yra laisvas nesutikti, kad jo duomenys pasibaigus atrankai būtų įtraukiami ir toliau tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, taip pat gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti jo duomenis iš kandidatų duomenų bazės.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui ar gavus duomenų subjekto prašymą, asmens duomenys bus saugiai sunaikinti. Ilgesnis, negu nurodyta šioje Politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: – esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; – asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; – esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Bet kokiu atveju duomenų subjekto suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Valdytojas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jam pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime. 

Su Duomenų subjekto teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Bendrovei galite teikti asmeniškai Vykdytojo administracijai, registruotu paštu (Ąžuolų g. 21, Rokiškis) ar bendru įmonės elektroninio pašto adresu: info@rokiskiomesine.lt, juos priima ir gaunamų dokumentų registravimo žurnale užregistruoja Vykdytojo administracijos darbuotojas. Gavę Jūsų kreipimąsi, galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją. 

Duomenų subjekto reikalavimas bus išnagrinėtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Atsakymas į Jūsų reikalavimą bus pateikiamas raštu.

Duomenų Valdytojo kontaktai: 

UAB „Daivida” 

Į.k. 173113092

El.p. info@rokiskiomesine.lt;  

Tel. +370 686 94750

https://www.rokiskiomesine.lt

 

UAB „DAIVIDA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą UAB „Daivida“ (toliau – Bendrovė), užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.

3. Politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Bendrovė tvarko šiuos darbuotojų asmens duomenis:
4.1. Kandidatų atrankos tikslu:
4.1.1. atliekant atranką į Bendrovės laisvas darbo vietas, tvarkomi kandidatų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
4.2. Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu:
4.2.1. sudarant darbo sutartį su darbuotoju tvarkomi Bendrovės darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, socialinio draudimo numeris, gyvenamosios ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris.

Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą UAB „Daivida“ (toliau – Bendrovė), užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
Politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.
Politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Bendrovė tvarko šiuos darbuotojų asmens duomenis:
4.1. Kandidatų atrankos tikslu:
4.1.1. atliekant atranką į Bendrovės laisvas darbo vietas, tvarkomi kandidatų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
4.2. Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu:
4.2.1. sudarant darbo sutartį su darbuotoju tvarkomi Bendrovės darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, socialinio draudimo numeris, gyvenamosios ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

 1. Įvykus incidentui, kurio metu pažeidžiamas asmens duomenų saugumas, darbuotojai žinantys apie tokį pažeidimą privalo apie tai nedelsdami informuoti tiesiogiai už duomenų saugumą atsakingą darbuotoją ar tiesioginį vadovą.
 2. Atsakingas asmuo, sužinojęs apie galimą pažeidimą, turėtų kaip įmanoma greičiau atlikti pirminį tyrimą, išsiaiškinti ir nustatyti, ar pažeidimas iš tikrųjų įvyko, bei kokios galimos pasekmės asmenims (t. y. įvertinti riziką).
 3. Vertinant riziką, kuri gali atsirasti dėl pažeidimo, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias pažeidimo aplinkybes, pavojaus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms atsiradimo tikimybę ir rimtumą. Rizika turėtų būti vertinama remiantis objektyviu įvertinimu ir atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

18.1. pažeidimo tipą;

18.2. asmens duomenų pobūdį, apimtis;
18.2. kaip lengvai identifikuojamas fizinis asmuo;
18.3. pasekmių rimtumą fiziniams asmenims;
18.4. specialias fizinio asmens savybes;
18.5. nukentėjusiųjų fizinių asmenų skaičių.

 1. Rizika įvertinama:
  19.1. žema rizikos tikimybe;
  19.2. vidutinė rizikos tikimybe;
  19.3. didelė (aukšta) rizikos tikimybe.
 2. Išvadą dėl pažeidimo buvimo ir rizikos fizinių asmenų teisėms bei laisvėms įvertinimo atsakingas asmuo turėtų pateikti Bendrovės vadovui (ar jo įgaliotam asmeniui). Bendrovės vadovas (ar jo įgaliotas asmuo) turi priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu.
 3. Atsakingas asmuo visų pirma turėtų imtis visų tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad pažeidimas būtų išsamiai ištirtas ir pašalintas (sustabdytas, ištaisytas) bei ateityje nepasikartotų.
 4. Nustačius, kad pažeidimas buvo ir kad yra rizika fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, atsakingas asmuo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 72 val.nuo sužinojimo apie pažeidimą, turėtų pranešti apie tai VDAI užpildydamas 3 priede esantį pranešimą.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendrovės vadovas, patvirtindamas šią Politiką, paskiria Bendrovės darbuotoją, atsakingą už darbuotojų supažindinimą su Politika, Politikos įgyvendinimą ir jos laikymosi priežiūrą. Jei toks darbuotojas nepaskiriamas, juo automatiškai tampa Bendrovės vadovas.
 2. Bendrovės darbuotojams įgaliotiems tvarkyti asmens duomenis ir kitiems asmenims, pažeidusiems šią Politiką bei BDAR nuostatas, taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.
 3. Su Politika yra supažindinami visi Bendrovės darbuotojai ir Politika skelbiama UAB „Daivida“ Interneto puslapyje (www.rokiskiomesine.lt).26. Visi klausimai, kurie nėra išspręsti šioje Politikoje, sprendžiami pagal BDAR nuostatas.

 

UAB „DAIVIDA“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Daivida“ (toliau – Bendrovė), vidaus patalpų, lauko teritorijos stebėjimo, vaizdo įrašymo, saugojimo ir naudojimo tvarką.
 2. Taisyklės parengtos užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą nuostatų įgyvendinimą.
 3. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Darbuotojas  – fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu. 

3.2. Duomenų valdytojas – UAB „Daivida“, juridinio asmens kodas 173113092, buveinės adresas Ąžuolų g. 21, LT – 42135 Rokiškis.

3.3. Vaizdo įranga – vaizdo stebėjimo ir įrašymo techninė ir programinė įranga;

3.3. Vaizdo įrašas – vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdas.

3.4. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 1. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei teritorijos saugumui užtikrinti.
 2. Vaizdo stebėjimas vykdomas Taisyklių 1 priede nustatytose teritorijose ir patalpose.
 3. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą didesnėje teritorijoje, nei nurodyta Taisyklių 5 punkte.
 4. Vaizdo stebėjimo apimtis keičiama tik pakeitus Taisykles.
 5. Vaizdas stebimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 6. Vaizdo stebėjimo priemonės turi būti įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina ir būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
 7. Vaizdo duomenys saugomi iki 7 kalendorinių dienų. Jeigu duomenys reikalingi vykdant teisėsaugos institucijų tyrimus, kaip įrodymai teisminio nagrinėjimo bylose ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir turi būti sunaikinami nedelsiant, kai tik tampa nereikalingi.
 8. Vaizdo duomenų saugojimo ir sunaikinimo sąlygos yra nustatytos asmens duomenų tvarkymo politikoje.
 9. Vaizdo duomenis tvarkyti gali tik įgalioti asmenys, kuriems tokia teisė yra suteikta.
 10. Vaizdo stebėjimo duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su Taisyklių 4 punkte apibrėžtu tikslu.

III SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Bendrovė turi šias teises:

14.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo vykdymą;

14.2. spręsti dėl vaizdo duomenų perdavimo;

14.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingus asmenis ar padalinį;

14.4. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis;

14.5. sudaryti sutartis su paslaugų teikėju dėl Vaizdo įrangos priežiūros.

 1. Bendrovė turi šias pareigas:

15.1. užtikrinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

15.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

 15.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

 1. Bendrovė atlieka šias funkcijas:

16.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;

 16.2. organizuoja Vaizdo įrangos diegimo darbus;

 16.3. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti;

 16.4. teikia metodinę pagalbą darbuotojams vaizdo duomenų tvarkymo klausimais;

 16.5. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais.

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. Vaizdo duomenys gali būti perduodami duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Teisės aktų nustatyta tvarka vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas, t.y. jo kopija, gali būti perduodamas:

17.1. jeigu jis yra išsaugotas;

17.2. jeigu jame nėra užfiksuoti tretieji asmenys arba yra trečiųjų asmenų rašytinis sutikimas tokį vaizdo įrašą perduoti.

 1. Teisėsaugos institucijų prašymu vaizdo įrašas gali būti perduodamas be vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo.
 2. Duomenų subjekto prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, perdavimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
 3. Vaizdo duomenys duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

V SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO PRIEMONĖS

 1. Vaizdo įrašymo įrenginys (DVR) kameromis užfiksuoja vaizdą skaitmeniniu būdu, kuris įrašomas į vidinį kietąjį diską (HDD).
 2. Bendrovė privalo taikyti tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užkirstų kelią asmenų neteisėtai prieigai prie vaizdo duomenų ar vaizdo duomenų panaudojimui.
 3. Bendrovės darbuotojai, atsakingi už vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenis, pastebėję vaizdo duomenų saugumo pažeidimus turi apie tai informuoti Bendrovės vadovą.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Duomenų subjektas, patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

24.1. prašyti leisti susipažinti su Bendrovės vaizdo įrašais, kuriuose yra užfiksuotas;

24.2. reikalauti apriboti vaizdo duomenų tvarkymą;

24.3. reikalauti ištrinti vaizdo įrašus;

24.4. reikalauti perduoti vaizdo duomenis kitam duomenų valdytojui.

 1. Duomenų subjekto teisė žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinama šia tvarka:

25.1.  apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojama iškabinant informacines lenteles prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas;

25.2. informacinėse lentelėse nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimą ir kodą, kontaktinę informaciją (adresą, el. pašto adresą ir telefono ryšio numerį), asmens duomenų tvarkymo tikslus, detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą pateikiant internetinėje svetainėje (www.rokiskiomesine.lt). 

25.3. Bendrovės darbuotojai apie vaizdo stebėjimą patalpose ar teritorijoje, kuriose dirba, turi būti informuojami prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne račiau kaip kartą per 1 metus arba pasikeitus vaizdo duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams.
 2. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų teisės aktuose ir šiose Taisyklėse. Bendrovės darbuotojai pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną.
Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:
• svetainės funkcionavimą užtikrinantys slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
• analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
Be duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA
Asmens duomenų tvarkymo politikos antras priedas

Siųsti paklausimą

EAN KODAS
EAN CODE
КОД EAN
1234567890123
VAKUUMINĖ
VACUUM
ВАКУУМНАЯ
GALIOJIMO LAIKAS
SHELF LIFE
GALIOJIMAS RUS
25
DIENOS(-Ų)
DAYS
ДНЕЙ
I RŪŠIS / I CLASS / I COPT