Karjera

Mūsų projektai (ES)

UAB „DAIVIDA“ PRADĖJO ĮGYVENDINTI ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

UAB „Daivida“ 2019 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Daivida“, kurio metu bus investuojama į modernių technologijų diegimą įmonės veikloje siekiant didinti darbo našumą.

Pastaruosius kelerius metus UAB „Daivida“ susiduria su augančia savo produkcijos paklausa, tačiau negali užtikrinti reikiamos pasiūlos, kadangi įmonės gamybos pajėgumai nėra pakankami. Su įmonės šiuo metu turima įranga neįmanoma pagaminti tokių gaminių kiekių, kurių norėtų ilgalaikiai klientai, taip pat nėra galimybių priimti naujų užsakymų bei didinti klientų rato. Šie apribojimai neleidžia UAB „Daivida“ sėkmingai plėsti veiklos, didinti rinkos dalies, pardavimo pajamų ir darbo našumo bei mažina įmonės konkurencingumą.

Norėdama išlikti konkurencinga bei siekti savo ilgalaikių tikslų UAB „Daivida“ planuoja įsigyti modernią technologinę įrangą. Tai leistų didinti gaminamos produkcijos apimtis bei imtis pelningų užsakymų vykdymo. Planuojama įsigyti įranga yra inovatyvi bei moderni, todėl sudarytų sąlygas gamybos procesą vykdyti sklandžiai, našiai ir efektyviai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimas UAB „Daivida“

Projekto tikslas – Įmonės veikloje įdiegti modernią gamybos įrangą ir sudaryti sąlygas darbo našumo augimui

Projekto vykdytojas – UAB „Daivida“

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 275 490,00Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 178 934,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-04-23

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-01-26

UAB „DAIVIDA“ PRADĖJO ĮGYVENDINTI ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

Reaguodama į paslaugų ir gamybos įmonių poreikius kelti darbuotojų kvalifikaciją UAB „Universali forma“ kartu su partneriais nuo 2020 m. gruodžio 21 d. įgyvendina projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0031. Projekto dėka 276 mažų ir vidutinių Lietuvos įmonių darbuotojų turės galimybę patobulinti kompetencijas bei įgyti naujų įgūdžių įvairiose srityse – maisto produktų gamybos, klientų aptarnavimo, statybos, transporto priemonių gamybos ir kitose srityse. Projekte suplanuoti mokymai orientuoti būtent į praktinių įgūdžių tobulinimą ir kasdienių darbinių situacijų sprendimą, todėl bus vykdomi tiesiogiai darbo vietose.

Mėsos produktų gamybos ir perdirbimo įmonė UAB „Daivida“ projekte dalyvauja kaip partneris. Įgyvendinant suplanuotas projekto veiklas, 30 įmonės darbuotojų patobulins savo kompetencijas. Tai padės išlaikyti aukštą klientų aptarnavimo kokybę bei užtikrins sklandžią įmonės veiklą. 

Projekte kaip partneriai taip pat dalyvauja konditerijos įmonė UAB „Dzūkija“, UAB „ZAP Grupė“, transporto priemonių gamybos įmonė UAB „Dinapolis“, statybos ir inžinerinių sistemų įrengimo paslaugas teikiančios įmonės UAB „NK statyba“, MB „Virmalda“, UAB „Euroelektronika“, UAB „Duventa“, A. Grižo įmonė, UAB „Grizas International“, UAB „Resursas“, UAB „Sentonis“, UAB „Užuolaidų studija“, UAB „Reklamos siuvinėjimas“ ir UAB „Abitra“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2023 m. spalio mėnuo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-10-21

Projekto vertė 500 958,63 Eur, iš kurių 300 575,17 Eur finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis.

UAB „DAIVIDA” e. komercijos modelio diegimas

UAB DAIVIDA projektu siekia išplėsti naudojamos e. komercijos programinės įrangos funkcionalumą, siekiant užtikrinti klientų galimybę patiems užsakyti per platformą prekes, sudaryti prekių užsakymo grafiką, periodiškumą, kuris padėtų B2B klientams sekti užsakymus, žinoti pristatymo periodiškumą, juos keisti ar koreguoti.
Naudojamos užsakymų priėmimo sistemos funkcionalumo išplėtimas leis plėsti e. komercijos veiklos sritį tiek iš kliento, tiek iš įmonės perspektyvos. Įdiegtas klientų savitarnos portalas ir integraciniai funkcionalumai leis padidinti užsakymų kiekį, sumažins reikalingo laiko ir personalo išteklius valdant užsakymus, suteiks galimybę klientams lengvai ir greitai kurti, keisti, patvirtinti užsakymus, keisti, papildyti kliento kortelės informaciją, tai leis išvengti neteisingai užpildytos klientų informacijos, adresas bus nurodomas teisingas, tai sutaupys logistikos kaštus, kliento užsakyme matomas priskirtas kainoraštis leis lengviau valdyti užsakymų atitikimą.

Projekto pavadinimas – UAB DAIVIDA e. komercijos modelio diegimas
Priemonė Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01 „ UAB „DAIVIDA” e. komercijos modelio diegimas
Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą
Projekto vykdytojas – UAB „Daivida“
Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 17260,00 Eur
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė – 10000,00 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2022-02-11
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-11-03

Siųsti paklausimą

EAN KODAS
EAN CODE
КОД EAN
1234567890123
VAKUUMINĖ
VACUUM
ВАКУУМНАЯ
GALIOJIMO LAIKAS
SHELF LIFE
GALIOJIMAS RUS
25
DIENOS(-Ų)
DAYS
ДНЕЙ
I RŪŠIS / I CLASS / I COPT