ES projektai

UAB „DAIVIDA“ PRADĖJO ĮGYVENDINTI ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

UAB „Daivida“ 2019 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Daivida“, kurio metu bus investuojama į modernių technologijų diegimą įmonės veikloje siekiant didinti darbo našumą.

Pastaruosius kelerius metus UAB „Daivida“ susiduria su augančia savo produkcijos paklausa, tačiau negali užtikrinti reikiamos pasiūlos, kadangi įmonės gamybos pajėgumai nėra pakankami. Su įmonės šiuo metu turima įranga neįmanoma pagaminti tokių gaminių kiekių, kurių norėtų ilgalaikiai klientai, taip pat nėra galimybių priimti naujų užsakymų bei didinti klientų rato. Šie apribojimai neleidžia UAB „Daivida“ sėkmingai plėsti veiklos, didinti rinkos dalies, pardavimo pajamų ir darbo našumo bei mažina įmonės konkurencingumą.

Norėdama išlikti konkurencinga bei siekti savo ilgalaikių tikslų UAB „Daivida“ planuoja įsigyti modernią technologinę įrangą. Tai leistų didinti gaminamos produkcijos apimtis bei imtis pelningų užsakymų vykdymo. Planuojama įsigyti įranga yra inovatyvi bei moderni, todėl sudarytų sąlygas gamybos procesą vykdyti sklandžiai, našiai ir efektyviai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimas UAB „Daivida“

Projekto tikslas – Įmonės veikloje įdiegti modernią gamybos įrangą ir sudaryti sąlygas darbo našumo augimui

Projekto vykdytojas – UAB „Daivida“

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 275 490,00Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 178 934,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-04-23

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-01-26